Prikazan jedan rezultat

Hidraulična dizalica BOTTLE JACK

  • Čvrst i kvalitetan dizajn
  • Opremljen sigurnosnim ventilom za sprečavanje curenja
  • Pogodan za zahtevne zadatke
  • U skladu sa direktivom o mašinama 2006/42/EC
Isporučuje se sa sertifikatom o ispitivanju, CE deklaracijom o usklađenosti i uputstvom za upotrebu.